Kiên Giang: Phát hiện loài thực vật mới

  • 710

Thu Hải Đường
(Ảnh: my.opera.com)
Viện sinh học Nhiệt đới (Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam) phối hợp với Công ty Xi măng HOLCIM vừa phát hiện một loài thực vật mới có tên khoa học là Begonia bataiensis Kiew, hay còn gọi là Thu Hải Đường tại vùng núi đá vôi của huyện Kiên Lương (Kiên Giang).

Loài thực vật mới này mọc chủ yếu trong khe đá có môi trường ẩm và nơi có bóng mát trên núi đá vôi, chiều cao so với mặt biển từ 10-50 mét. Thu Hải Đường có dạng quả hình trụ thon nhọn hẹp, quả mọng, không có thân, củ ở gốc cho ra một, hai hay tối đa năm lá nhỏ có lông thưa, hoa mọc thành chùm cao hơn lá.

Khu vực tìm thấy loài thực vật mới là khối đá vôi lộ thiên duy nhất của khu vực phía Nam và của đồng bằng sông Mê Kông. Hiện nay, Viện sinh học Nhiệt đới đang tiếp tục nghiên cứu lập cơ sở khoa học để đề xuất lên các cấp có thẩm quyền công nhận khu bảo tồn sinh học cho khu vưc núi đá vôi này.

Cập nhật: 24/11/2006 Theo TTXVN, Thanh niên
  • 710

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook