Kỳ thiệt!

  •   3,73
  • 734
* Thời kỳ yêu nhau:
- Em là người con gái "kỳ diệu", gặp được em bao nỗi buồn tan biến...

* Sau ngày cưới ít lâu:
- Em đúng là "kỳ lạ"! Những chuyện vớ vẫn như vậy mà tin được à?!

* Được hai, ba mặt con:
- Bà thật là "kỳ cục". Có bạn bè tôi ở đó, bà nói như vậy mà nghe được hử ??!!

* Và rồi... bi giờ...:
- Thôi, tôi không bàn với những người chuyên làm "kỳ đà" cản mũi như bà nữa!!!...
Sưu tầm
  • 3,73
  • 734

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook