Loạt ảnh chân dung tuyệt vời về người Việt cuối thế kỷ 19

  •   4,33
  • 3.131

Loạt ảnh chân dung đặc sắc này được phó nháy Émile Gsell thực hiện vào thập niên 1860-1870, trích từ một album được lưu giữ tại Bảo tàng Thuộc địa cũ của Pháp.

Ảnh chân dung của một nhà Nho ở Việt Nam cuối thế kỷ 19.  
Ảnh chân dung của một nhà Nho ở Việt Nam cuối thế kỷ 19.  (Ảnh: Émile Gsell).

Hai quân nhân người Việt xưa
Hai quân nhân người Việt xưa.  (Ảnh: Émile Gsell).

Diễn viên tuồng trong trang phục biểu diễn.
Diễn viên tuồng trong trang phục biểu diễn.  (Ảnh: Émile Gsell).

Gánh hàng rong ở xứ Nam Kỳ.
Gánh hàng rong ở xứ Nam Kỳ.  (Ảnh: Émile Gsell).

Người đàn ông quý tộc và và gia nhân bưng tráp đứng cạnh.
Người đàn ông quý tộc và và gia nhân bưng tráp đứng cạnh.  (Ảnh: Émile Gsell).

 Chân dung một thầy tu.
Chân dung một thầy tu.  (Ảnh: Émile Gsell).

Cụ bà bán dứa.  
Cụ bà bán dứa.  (Ảnh: Émile Gsell).

 Cụ ông gánh rau.
Cụ ông gánh rau.  (Ảnh: Émile Gsell).

Chân dung người gánh nước thuê.
Chân dung người gánh nước thuê. (Ảnh: Émile Gsell).

Thanh niên người Hoa ở Sài Gòn - Chợ Lớn
Thanh niên người Hoa ở Sài Gòn - Chợ Lớn. (Ảnh: Émile Gsell).

Chân dung một cụ ông người Việt.
Chân dung một cụ ông người Việt. (Ảnh: Émile Gsell).

 Các thành viên trong một gia đình khá giả ở xứ Bắc Kỳ.
Các thành viên trong một gia đình khá giả ở xứ Bắc Kỳ. (Ảnh: Émile Gsell).

Bàn tay có những chiếc móng dài ngoằng của một người Việt giàu có.
Bàn tay có những chiếc móng dài ngoằng của một người Việt giàu có. (Ảnh: Émile Gsell).

Cập nhật: 25/11/2021 Theo Kiến Thức
  • 4,33
  • 3.131

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook