Lý do không nên đựng đá khô trong thùng chứa kín khí

  • 601

Đá khô có thể thăng hoa từ thể rắn sang thể khí, sinh ra áp lực lớn bên trong các thùng chứa kín khí và có thể gây nổ lớn.

Cập nhật: 14/05/2018 Theo VnExpress
  • 601

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook