Mặt thâm tím vì tranh luận

  • 4,52
  • 5.429

Thấy Tý mặt bị thâm tím, Tũn tiến lại hỏi:

Mặt thâm tím vì tranh luận

- Sao mặt cậu thâm tím thế kia? Lại đánh nhau với ai rồi phải không?

- Đánh nhau đâu, tớ với thằng Tèo chỉ tranh luận thôi.

- Tranh luận gì mà khiếp thế?

- Nó cố chấp lắm, tớ đã bảo 20/11 là ngày quốc tế thiếu nhi. Nó lại khăng khăng là ngày quốc tế phụ nữ. Đã sai còn hay bảo thủ.

Theo VnExpress
  • 4,52
  • 5.429

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook