Phòng kỷ luật

  •   4,618
  • 19.175

Trong giờ học vật lý.

Cô giáo hỏi một học sinh:

- Nếu chúng ta đào một cái lỗ sâu ngay tại phòng này, thì đầu tiên ta sẽ đi đến đâu?

Học sinh ấy nhanh nhảu trả lời:

- Thưa cô,trước tiên ta sẽ đi đến phòng kỷ luật.Rồi bị mời ra khỏi trường!

 


Email: chicago_st

Vương Thế Quyền
  • 4,618
  • 19.175

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook