Mua đồ @

  •   52
  • 1.240

Chatter: Một Chatter chuyên nghiệp vào một cửa hàng kêu: ""Bán cho tôi một Yahoo Messenger đi"

Chủ hàng: Là gì vậy ông?

Chatter: Là Ya ua, Ma sing gum

Chủ hàng: Té xỉu (chậc chậc)

Bài do bạn đọc gửi
  • 52
  • 1.240

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook