Video: Lửa là gì?

  • 3.313

Ai cũng biết lửa là kết quả khi đốt cháy vật liệu hữu cơ với oxy, nhưng bạn có thỉnh thoảng thắc mắc lửa là gì không? Xem video dưới đây sẽ rõ.

Theo 10IFsOfficialSubTeam/youtube
  • 3.313

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook