Video: Lửa là gì?

  • 3.190

Ai cũng biết lửa là kết quả khi đốt cháy vật liệu hữu cơ với oxy, nhưng bạn có thỉnh thoảng thắc mắc lửa là gì không? Xem video dưới đây sẽ rõ.

Cập nhật: 22/11/2014 Theo 10IFsOfficialSubTeam/youtube
  • 3.190

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook