Nghệ thuật khắc tượng đá về các vị thần

  •  
  • 1.161

Lokapala
Lokapala

Quan Yin
Quan Yin

Quan Yin Buddha
Quan Yin Buddha

Mahakala
Mahakala

Maitreya Buddha
Maitreya Buddha

Devata
Devata

Amitabha Buddha
Amitabha Buddha

Chimera
Chimera

Crowned Buddha
Crowned Buddha

Sleeping KuanYin
Sleeping KuanYin

Maitreya Buddha
Maitreya Buddha

Quanyin
Quanyin

Maitreya Buddha
Maitreya Buddha

Thousand Armed
Thousand Armed

Royal Ease Kuanyin
Royal Ease Kuanyin

  • 1.161

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook