Ngôn ngữ cơ thể hình thành nên nhân cách của bản thân bạn

  •  
  • 1.469

Chúng ta thực sự hứng thú với ngôn ngữ cơ thể, và chúng ta cũng thường quan tâm tới ngôn ngữ cơ thể của người khác. Chúng ta rất để ý đến một sự tương tác kì dị, hoặc một cái nhìn khinh bỉ, hay một cái nháy mắt kỳ cục, và cũng có thể đó là một cái bắt tay.

>>> Video: Chó có ích như thế nào từ trước khi bạn sinh ra?

Theo 10IFsOfficialSubTeam/Youtube
  • 1.469