Video: Khám phá thế giới khủng long

  •   3,714
  • 10.085

Cùng khám phá thế giới thời tiền sử khi loài khủng long thống trị trái đất, tìm hiểu cuộc sống của chúng và xem chúng săn mồi, chiến đấu.

Theo Youtube
  • 3,714
  • 10.085