Video: Khám phá thế giới khủng long

  • 2,33
  • 8.506

Cùng khám phá thế giới thời tiền sử khi loài khủng long thống trị trái đất, tìm hiểu cuộc sống của chúng và xem chúng săn mồi, chiến đấu.

Cập nhật: 21/03/2014 Theo Youtube
  • 2,333333333333333
  • 8.506

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook