Nhà càng nhiều sách, trẻ càng học cao

  •   52
  • 1.639

Lâu nay các nhà giáo dục học cho rằng, trình độ học vấn cao của bố mẹ là chỉ số quan trọng nhất trong việc dự đoán tương lai học lên cao của con cái họ.

Tuy nhiên, một nghiên cứu mới đây cho thấy, trẻ em lớn lên trong gia đình có nhiều sách sẽ học lên cao đáng kể so với nhà không có sách.

Kết quả khảo sát ở 73.249 người tại 27 quốc gia cho thấy, sự có mặt của khoảng 500 cuốn sách trong nhà tăng thời gian theo học của một đứa trẻ thêm 3,2 năm.

Một đứa trẻ sinh ra trong gia đình chỉ có 1 cuốn sách, có bố mẹ với học vấn trung bình có thời gian theo học trung bình là 9,4 năm. Trong khi đó, một đứa trẻ có hoàn cảnh gia đình tương tự nhưng trong nhà có 500 cuốn sách có thời gian theo học là 12,6 năm.

Tác dụng này của sách được ghi nhận ở nhiều nước, bất kể trình độ học vấn và nghề nghiệp của bố mẹ, tổng thu nhập quốc nội và hệ thống chính trị của quốc gia. 

Nguồn: Live Science

Theo Báo Đất Việt
  • 52
  • 1.639

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook