Nhạn đồng

  • 344

Nhạn đồng cái vẫn đi "săn tình" ngay cả khi đã có đôi. Chúng không tìm kiếm kẻ cung cấp lương thực giỏi hay bạn đời chung thuỷ, mà chỉ muốn những anh chàng tốt mã nhất, một nhóm nghiên cứu tại Đại học Cornell, New York phát hiện thấy...

Trò chơi tình ái của nhạn đồng không bao giờ kết thúc

Theo Treknature
  • 344
Xem thêm: Nhạn đồng

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook