Nhớ anh!

  •   4,33
  • 1.870

Mặt trời lủng lẳng.
Em nằm thẳng cẳng.
Trên chiếc giường mây.
Em cầm cây bút.
Chấm chấm mút mút.
Viết thư cho anh:

"Hỡi anh thân yêu.
Từ ngày anh đi.
Ở nhà vắng vẻ.
Con chó nó đẻ.
Nó đẻ 4 con.
Mặt nó tròn tròn.
Giống anh như đúc".

Sưu tầm
  • 4,33
  • 1.870