Những điểm giống nhau giữa computer và phụ nữ

  •  
  • 1.852
Cả phụ nữ lẫn computer đều thường xuyên chỉ làm những gì mình thích chứ không phải những gì mà ta yêu cầu.

- Đàn ông nhớ computer đầu tiên cũng như người đàn bà đầu tiên của mình tới cuối cuộc đời.

- Sau một thời gian, đàn ông nào cũng muốn có computer tốt hơn hoặc một phụ nữ hay hơn.

- Computer cũng như phụ nữ, liên tục đòi hỏi ta phải đầu tư thêm tiền để nâng cấp.

- Mê computer cũng như mê gái, ngốn thời gian rỗi.

- Computer cũng như phụ nữ có một ngôn ngữ riêng nào đó rất khó hiểu.

- Computer cũng như phụ nữ, có đủ loại, đủ cỡ, đủ dáng và đủ màu sắc
TH (Sưu tầm)
  • 1.852

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook