Bí quyết thành đạt

  • 3,73
  • 1.044

Phóng viên phỏng vấn một ông chủ thành đạt .

- Xin ông cho biết bí quyết nào mà ông có thể thành đạt như ngày hôm nay.

Ông ta trả lời một cách chắc nịch:

- Quyết định đúng!

Phóng viên hỏi tiếp:

- Xin ông cho biết làm thế nào để quyết định đúng.

Ông ta trả lời :

- Kinh nghiệm!

- Vậy làm thế nào để có kinh nghiệm? - Anh phóng viên lại hỏi.

- Quyết định sai!!!

- - - - - - - - - -
Bài do bạn Nguyễn Đắc Minh gửi tới khoahoc.tv
Email: [email protected]
Cập nhật: 05/05/2006
  • 3,73
  • 1.044

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook