Những hình ảnh mới nhất từ trạm vũ trụ quốc tế

  • 2.202

2 phi hành gia từ tàu Atlantis đang chuẩn bị cho chuyến du hành thứ 3, cũng là chuyến du hành cuối cùng quanh trạm vũ trụ quốc tế, nhằm hoàn thiện hệ thống mạng hứng năng lượng mặt trời tại đây. Dưới đây là một số hình ảnh mới nhất được chụp qua vệ tinh của NASA.

Các phi hành gia cho biết, không thể có một chuyến xuất phát nào tốt hơn thế. Họ đã có những hoạt động sửa chữa và lắp đặt rất thành công tại trạm vũ trụ. Và cho đến hôm nay, nhiệm vụ của các nhà du hành đã sắp hoàn thành.

Các phi hành gia đang tiến hành sửa chữa tại trạm vũ trụ quốc tế
Các phi hành gia đang tiến hành sửa chữa tại trạm vũ trụ quốc tế
(Ảnh: NASA)

Cánh hứng năng lượng mặt trời của trạm Vũ trụ quốc tế
Cánh hứng năng lượng mặt trời của trạm Vũ trụ quốc tế
(Ảnh: NASA)

Điểm đỗ của tàu Atlantis sát cánh hứng năng lượng tại trạm vũ trụ
Điểm đỗ của tàu Atlantis sát cánh hứng năng lượng tại trạm vũ trụ
(Ảnh: NASA)

Những hoạt động cuối cùng của các phi hành gia trước khi rời trạm vũ trụ
Những hoạt động cuối cùng của các phi hành gia trước khi rời trạm vũ trụ
(Ảnh: NASA)

Cập nhật: 16/09/2006 Theo VTV
  • 2.202

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook