Những loài động vật lớn nhất đã tuyệt chủng

 •  
 • 1.394

Trong số những loài đã tuyệt chủng trên Trái Đất, khủng long chân thằn lằn là động vật lớn nhất với chiều dài gần 40 mét.

 • Loài côn trùng lớn nhất - Meganeura monyi: Dài 65-70cm (sải cánh); nặng 12g; tuyệt chủng 300 triệu năm trước.

Côn trùng lớn nhất
Loài côn trùng lớn nhất - Meganeura monyi.

 • Loài chim lớn nhất - Gastornis giganteus: Cao 2m; nặng 0,28 tấn; tuyệt chủng 36,6 triệu năm trước.
 • Loài vượn người lớn nhất - Gigantopithecus blacki: Cao 3m; nặng 0,6-0,67 tấn; tuyệt chủng 0,1 triệu năm trước.
 • Loài động vật có vú ăn thịt lớn nhất - Andrewsarchus mongoliensis: Dài 3,4m; cao 2,8m; tuyệt chủng 36 triệu năm trước.
 • Loài động vật ăn cỏ có vú lớn nhất - Palaeoloxodon namadicus (voi ngà thẳng châu Á): Dài 4,5m; cao 7m; nặng 22 tấn; tuyệt chủng 24.000 năm trước.
 • Loài tê giác lớn nhất - Paraceratherium: Dài 4,8m; cao 3,4m; nặng 15-20 tấn; tuyệt chủng 23 triệu năm trước.
 • Loài cá sấu lớn nhất - Sarcosuchus imperator: Dài 11-12m; nặng 8 tấn; tuyệt chủng 110 triệu năm trước.
 • Loài rắn lớn nhất - Titanoboa cerrejonensis: Dài 12,8m; nặng 1,25 tấn; tuyệt chủng 58 triệu năm trước.
 • Loài bò sát bay lớn nhất - Quetzalcuatlus northropi: Dài 11m (sải cánh); nặng 0,22-0,28 tấn; tuyệt chủng 220 triệu năm trước.
 • Loài khủng long chân thú lớn nhất - Spinosaurus aegyptiacus: Dài 18m; cao 4,3m; nặng 24-78 tấn; tuyệt chủng 98 triệu năm trước.
 • Loài cá mập lớn nhất - Megalodon: Dài 18m; nặng 2,4 tấn; tuyệt chủng 2,6 triệu năm trước.
 • Loài bò sát biển lớn nhất - Shastasaurus: Dài 21m; nặng 72 tấn; tuyệt chủng 210 triệu năm trước.
 • Loài cá xương lớn nhất - Leedsichthys problematicus: Dài 22m; nặng 5-10 tấn; tuyêt chủng 165 triệu năm trước.
 • Loài cá voi lớn nhất - Balaenoptera sibbaldina: Dài 24-27m; nặng 75 tấn; tuyệt chủng 13,65 triệu năm trước.
 • Loài khủng long chân thằn lằn lớn nhất - Argentinosaurus huinculensis: Dài 39,7m; cao 35m; nặng 67-111 tấn; tuyệt chủng 94 triệu năm trước.

Cập nhật: 20/08/2018 Theo VNE
 • 1.394

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook