Những loài thương long lớn nhất thời tiền sử

 • 1.285

Thương long là một họ thằn lằn biển lớn sinh sống ở cuối kỷ Phấn trắng. Loài lớn nhất có thể phát triển tới chiều dài 18 mét.

Halisaurus arambourgi

 • Halisaurus arambourgi: Dài 4-5m; sống cách đây 66-86 triệu năm.
 • Plioplatecarpus marshi: Dài 4-5m; sống cách đây 68-73 triệu năm.
 • Globidens dakotennis: Dài 5-6m; sống cách đây 66-84 triệu năm.
 • Clidastes moorevillensis: Dài 6m; sống cách đây 70-88 triệu năm.
 • Pannoniasaurus inexpectatus: Dài 6m; sống cách đây 83-85 triệu năm.
 • Plesiotylosaurus crassidens: Dài 6-7m; sống cách đây 69-70 triệu năm.
 • Prognathodon giganteus: Dài 10m; sống cách đây 66-83 triệu năm.
 • Prognathodon waiparaensis: Dài 11m; sống cách đây 66-83 triệu năm.
 • Liodon mosasauroides: Dài 12m; sống cách đây 66-72 triệu năm.
 • Moanasaurus mangahouangae: Dài 12m; sống cách đây 66-83 triệu năm.
 • Taniwhasaurus oweni: Dài 12m; sống cách đây 66-70 triệu năm.
 • Prognathodon saturator: Dài 13-14m; sống cách đây 66-83 triệu năm.
 • Plotosaurus tuckeri: Dài 14m; sống cách đây 66-70 triệu năm.
 • Tylosaurus proriger: Dài 15m; sống cách đây 75-86 triệu năm.
 • Mosasaurus hoffmanni: Dài 16-17m; sống cách đây 66-70 triệu năm.

Cập nhật: 24/09/2018 Theo VNE
 • 1.285

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook