Phát hiện cơ chế HIV xâm nhập tế bào

  •   32
  • 2.545

Các nhà khoa học Trường Đại học Saint Louis (Mỹ) đã phát hiện cơ chế phân tử để vi-rút HIV/AIDS thâm nhập vào các tế bào lành trong cơ thể người.

Qua nghiên cứu, các chuyên gia phát hiện prôtêin Integrase là một trong ba loại prôtêin quyết định sự tồn tại của vi-rút HIV.

Nó nối 2 đầu mút ADN của vi-rút HIV trước khi thâm nhập vào tế bào. Khi thâm nhập vào bên trong tế bào, Integrase đốt nóng 2 đầu mút ADN này để giúp virút HIV/AIDS thâm nhập vào nhiễm sắc thể của tế bào và nhân bản.

Các chuyên gia cho biết nếu ngăn chặn được hoạt động của Integrase, quá trình thâm nhập của vi-rút HIV sẽ không diễn ra.

Theo VietNamNet
  • 32
  • 2.545

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook