Phát hiện san hô hóa thạch dưới đáy sông Hương

  • 959

Hàng trăm di vật san hô hoá thạch vừa được nhà nghiên cứu Hồ Tấn Phan phát hiện từ đáy sông Hương. Những san hô này bên trong có nhiều sinh vật biển cũng đã hóa thạch.

Theo ông Hồ Tấn Phan, sông Hương là một di chỉ văn hóa lớn, bảo lưu dưới đáy nhiều trầm tích địa chất và nhiều nền văn hóa. Việc tìm thấy san hô hóa thạch sẽ giúp cho việc nghiên cứu sông Hương có thêm nhiều hướng mở.

Trước đây, nhà nghiên cứu Hồ Tấn Phan đã thu gom được trên 10.000 di vật gốm sứ của nhiều nền văn hóa khác nhau từ đáy sông Hương.

Mấu san hô hóa thạch ở miền Bắc Carolina

Mấu san hô hóa thạch ở miền Bắc Carolina
(Ảnh: tripod)

Cập nhật: 24/01/2007 Theo Người Lao Động
  • 959

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook