Phụ huynh độc đoán, con dễ trở thành người bảo thủ

  •  
  • 636

Nếu những đứa trẻ buộc phải vâng lời người lớn trong mọi tình huống, chúng sẽ có xu hướng ủng hộ các quan điểm bảo thủ khi đến tuổi trưởng thành.

R. Chris Fraley, một nhà nghiên cứu của Đại học Illinois tại Mỹ, cùng các đồng nghiệp phân tích dữ liệu của 708 đứa trẻ tại Mỹ. Những đứa trẻ này từng là đối tượng nghiên cứu của một Viện Sức khỏe trẻ em và Phát triển con người Mỹ, Livescience đưa tin.

Cách dạy con độc đoán của cha, mẹ sẽ khiến đứa trẻ trở thành người bảo thủ khi nó lớn.
Cách dạy con độc đoán của cha, mẹ sẽ khiến đứa trẻ trở thành người bảo thủ khi nó lớn.

Dựa vào những câu trả lời của cha, mẹ những đứa trẻ, nhóm chuyên gia phân loại phụ huynh thành hai nhóm: độc đoán và cân bằng. Nhóm "độc đoán" gồm những cha, mẹ muốn con cái phải vâng lời trong mọi trường hợp. Ngược lại, nhóm "cân bằng" chấp nhận việc con cái không nghe lời trong một số trường hợp nhất định.

Nhóm nghiên cứu cũng xem xét đánh giá của những người mẹ về tính khí của những đứa con khi chúng được 4 tuổi rưỡi.

Kết quả cho thấy những đứa con của nhóm cha, mẹ "độc đoán" có xu hướng ủng hộ quan điểm bảo thủ (ví dụ như không chấp nhận hôn nhân của người đồng tính, phản đối việc phá thai) khi chúng bước vào tuổi 18. Ngược lại, phần lớn con của nhóm cha, mẹ "cân bằng" có quan điểm khá tự do, cởi mở khi chúng tới tuổi tương tự.

Ngoài ra, trẻ càng sợ cha, mẹ thì khả năng chúng tôn sùng các quan điểm bảo thủ càng lớn. Trẻ hiếu động hoặc có khả năng tập trung cao độ có xu hướng theo đuổi quan điểm cởi mở.

"Phát hiện của chúng tôi cho thấy phong cách nuôi dưỡng và giáo dục con của cha, mẹ sẽ tác động tới suy nghĩ của mỗi cá nhân đối với các vấn đề xã hội", Fraley bình luận.

Theo VNE
  • 636

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook