Ô tô màu trắn

  • 11 số liệu thú vị về ô tô 11 số liệu thú vị về ô tô
    Mỗi chiếc xe được cấu tạo ít nhất từ 30.000 bộ phận, Toyota sản xuất nhiều xe ô tô nhất thế giới, ô tô màu trắng được yêu thích nhiều nhất,.. là những số liệu thú vị về ô tô, có thể bạn chưa biết.