ánh sáng động đất

  • 5 điềm báo thiên nhiên trước khi thảm họa xảy ra 5 điềm báo thiên nhiên trước khi thảm họa xảy ra
    Trong tự nhiên có rất nhiều dấu hiệu để chúng ta dự đoán thảm họa - đó là sự biến đổi bất thường của bầu trời, mặt đất, đại dương hay đơn giản là những biểu hiện bất thường của một số loài động vật.