áp thấp nhiệt đới

  • Khi nào gọi là siêu bão? Khi nào gọi là siêu bão?
    Theo qui định của các ban bão Tây Thái Bình Dương (khu vực có VN), khi sức gió không quá 63km/giờ thì người ta gọi đó là áp thấp nhiệt đới (tropical depression).