ý tưởng đối phó tiểu hành tinh

  • Góp ý tưởng đối phó tiểu hành tinh Góp ý tưởng đối phó tiểu hành tinh
    Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA) nhận được 402 ý tưởng giúp truy tìm tiểu hành tinh có thể tấn công Trái đất trong tương lai, cũng như kéo một tiểu hành tinh nhỏ về quỹ đạo quanh mặt trăng phục vụ cho mục đích nghiên cứu.