Ăngten

  • Sinh viên thiết kế ăngten tự động Sinh viên thiết kế ăngten tự động
    Hiện nay nhu cầu xem truyền hình của người dân trên các phương tiện giao thông như tàu lửa, xe khách, đặc biệt là ngư dân trên tàu thuyền đi biển là rất lớn.