Đài quan sát Gemini

  • Cái nhìn mới về vũ trụ Cái nhìn mới về vũ trụ
    Các chuyên gia tại Chile vừa công bố 7 bức hình siêu nét, phổ rộng của thiết bị được đánh giá là sẽ làm cuộc cách mạng trong ngành quan sát thiên văn.