Đại dương nóng lên

  • Nhiệt độ Nam Cực cao kỷ lục, đạt 17,5 độ C Nhiệt độ Nam Cực cao kỷ lục, đạt 17,5 độ C
    Các nhà khoa học cho biết, nhiệt độ tại Nam Cực đã đạt đến mức kỷ lục, 17,5 độ C, mức độ cao nhất trong lịch sử, không chỉ vậy, nhiệt độ thế giới năm 2015 có thể tăng cao chưa từng thấy.
  • Đại dương nóng lên từ khi nào? Đại dương nóng lên từ khi nào?
    Nghiên cứu mới cho thấy các đại dương của thế giới đã bắt đầu nóng lên cách đây hơn 100 năm, gấp đôi thời gian được biết trước đây. Kết quả nghiên cứu này có thể giúp các nhà khoa học hiểu rõ hơn về kỷ lục mực nước biển dâng của Trái đất, một phần do nước giãn nở xảy ra khi nó nóng lên.