đá trời

  • Phát hiện ra một loại lửa mới Phát hiện ra một loại lửa mới
    Một loại lửa mới có màu xanh da trời tươi vừa được phát hiện ra. Loại lửa này có cách thức hoạt động đặc biệt, không hề giống những loại lửa khác.