đánh răng ít nhất hai phút

  • 10 quy tắc chải răng cần biết 10 quy tắc chải răng cần biết
    Nhiều người thường chỉ chú ý chải mặt trước của răng mà bỏ sót phần răng hàm hay mặt trong. Nên đánh răng ít nhất trong hai phút để đảm bảo sạch hết chất bẩn.