đóng cửa Wikipedia

  • Wikipedia sắp bị đóng cửa Wikipedia sắp bị đóng cửa
    Người đồng sáng lập từ điển bách khoa toàn thư mở Wikipedia dọa sẽ đóng cửa toàn bộ trang từ điển bằng tiếng Anh để phản đối dự luật chống sao chụp bất hợp pháp đang được thảo luận ở Mỹ.