đông đặc

  • Lõi trái đất vừa tan chảy vừa đông rắn Lõi trái đất vừa tan chảy vừa đông rắn
    Các nhà nghiên cứu thuộc ĐH Leeds, San Diego và Viện công nghệ Ấn Độ cho biết lớp lõi trong cùng của Trái đất đang tan chảy và đóng băng đồng thời do tuần hoàn nhiệt ở lớp phủ bên ngoài.