đường đứt gãy

  • Khoa học lý giải về hiện tượng đá chồng lên nhau bí ẩn Khoa học lý giải về hiện tượng đá chồng lên nhau bí ẩn
    Các hòn đá khổng lồ nằm chồng lên nhau một cách "vô lý" và không bị đổ trong hàng ngàn năm qua là hiện tượng đặc biệt tại ở California, khiến các nhà địa chất kinh ngạc và khó hiểu.
  • Động đất trên sao Hỏa Động đất trên sao Hỏa
    Những bức ảnh do phi thuyền Mars Reconnaissance Orbiter cho thấy nhiều tảng đá rơi từ một vách đá trên bề mặt sao Hỏa và để rãnh sâu trên lớp bụi. Những hòn đá có đường kính từ 2 tới 20m.