đại dương trên sao hỏa

  • "Siêu bão quái vật" thổi bay hết đại dương của 1 hành tinh "Siêu bão quái vật" thổi bay hết đại dương của 1 hành tinh
    Các nhà khoa học tin rằng một siêu bão bụi đã biến người anh em xanh tươi bên cạnh trái đất thành một hành tinh chết.
  • Sao Hỏa từng có đại dương Sao Hỏa từng có đại dương
    Chương trình khám phá Sao Hỏa của Cơ quan không gian Châu Âu (ESA) vừa chứng minh chắc chắn từng có đại dương bao phủ một phần Hỏa tinh. Chương trình sử dụng rađa và phát hiện trầm tích dạng đáy biển bên trong vùng biên trước đây được xác định là bờ biển cổ xưa của Sao Hỏa.