đại học harvard

  • Che mặt trời để chặn... nóng lên toàn cầu Che mặt trời để chặn... nóng lên toàn cầu
    Các nhà khoa học đến từ hai trường đại học Mỹ là Harvard và Yale vừa đề xuất ý tưởng chống lại sự nóng lên toàn cầu bằng cách sử dụng hóa chất để giảm bớt cường độ của ánh sáng mặt trời.