đảo Lý Sơn

  • Nhà máy lọc nước biển đầu tiên ở miền Trung Nhà máy lọc nước biển đầu tiên ở miền Trung
    Sáng ngày 4/5, nhà máy lọc nước biển thành nước ngọt đã được khởi công xây dựng tại xã An Bình, huyện đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi). Đây là quà tặng của Hàn Quốc đến dân đảo. Nhà máy có công suất 200m3 một ngày đêm, có thể cung cấp cho mỗi gia đình ở xã đảo An Bình 400 lí