đảo hải tặc

  • Phát hiện cỏ biển ở vùng biển Kiên Giang Phát hiện cỏ biển ở vùng biển Kiên Giang
    Viện Hải dương học Nha Trang vừa phát hiện thấy loài cỏ xoan đơn (Halophila decipiens) cũng phân bố ở độ sâu hơn 6 mét ven vùng biển quần đảo Hải Tặc, thuộc huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang.
  • Phát hiện cỏ biển ở vùng biển Kiên Giang Phát hiện cỏ biển ở vùng biển Kiên Giang
    Viện Hải dương học Nha Trang vừa phát hiện thấy loài cỏ xoan đơn (Halophila decipiens) cũng phân bố ở độ sâu hơn 6 mét ven vùng biển quần đảo Hải Tặc, thuộc huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang. Mặc dù vùng phân bố của bãi cỏ này không lớn nhưng nó g