đảo lu dông

  • Bão mạnh đang tiến vào biển Đông Bão mạnh đang tiến vào biển Đông
    Hiện nay, trên vùng biển phía Đông đảo Lu-Dông (Philippin) một cơn bão đang hoạt động và có tên quốc tế là Doksuri. Hồi 07 giờ ngày 27/6, vị trí tâm bão ở vào khoảng 15,2 độ Vĩ Bắc; 127,7 độ Kinh Đông, cách đảo Lu-Dông (Philippin) khoảng 680km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (t