đặng xuân trường

  • “Chân đất” trẻ sáng chế máy thổi lá “Chân đất” trẻ sáng chế máy thổi lá
    Không được ăn học đến nơi đến chốn, chỉ mới “tốt nghiệp” cấp 2, song anh nông dân Đặng Xuân Trường lại là chủ nhân của sáng chế máy quét lá cao su, đáp ứng được nhu cầu dọn dẹp của hầu hết các hộ dân trồng cao su tại xã Vũ Hòa, huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận.