địa kỹ thuật

  • Giải pháp ngăn chặn nước biển dâng Giải pháp ngăn chặn nước biển dâng
    Nghiên cứu mới đây cho thấy khoảng 150 triệu người có thể bị ảnh hưởng nếu nước biển dâng 30cm đến 70cm vào cuối thế kỷ này. Hiện tượng nước biển dâng sẽ làm ngập lụt các vũng đất trũng ven biển, bao gồm cả một số thành phố vào loại lớn nhất thế giới.
  • Tranh cãi quanh ý tưởng sử dụng mây nhân tạo Tranh cãi quanh ý tưởng sử dụng mây nhân tạo
    Các nhà nghiên cứu đang xem xét ý tưởng sử dụng tàu bắn nước biển lên cao trên bầu trời, tạo ra mây phản xạ ánh sáng mặt trời và do đó giúp chống hiện tượng ấm nóng lên toàn cầu.