đồi núi Bugos

  • Mexico phát hiện 5000 bức họa cổ trong hang động Mexico phát hiện 5000 bức họa cổ trong hang động
    Viện Nhân chủng và Lịch sử quốc gia Mexico (INAH) ngày 23/5 cho biết, các nhà khảo cổ nước này vừa phát hiện gần 5.000 bức họa cổ khắc trong các hang động tại bang Tamaulipas, miền Đông Bắc Mexico giáp giới Mỹ.