đổi giờ theo mùa

  • Lịch sử 100 năm đổi giờ theo mùa Lịch sử 100 năm đổi giờ theo mùa
    Việc đồng hồ được chỉnh nhanh hơn để tận dụng ánh sáng Mặt Trời mùa hè tại các nước Âu Mỹ và điều chỉnh lại vào mùa đông, bắt nguồn từ cách đây 100 năm.