độ tuổi mang thai

  • Phụ nữ tuổi nào dễ mang thai ngoài ý muốn? Phụ nữ tuổi nào dễ mang thai ngoài ý muốn?
    Theo nghiên cứu mới công bố ngày 24/4 của tổ chức phi lợi nhuận Guttmacher Institute (Mỹ), chỉ tính riêng trong năm 2008, gần 10% số phụ nữ chưa lập gia đình trong độ tuổi từ 20 - 29 tuổi mang thai ngoài ý muốn. Khoảng một nửa số ca “dính” bầu ngoài ý muốn trong độ tuổi này kết thúc bằng việc nạo phá thai.