động vật ăn cỏ

  • Vì sao con người không thể ăn cỏ? Vì sao con người không thể ăn cỏ?
    Theo nguyên tắc, con người hoàn toàn có thể ăn được cỏ; nó không độc và nhai được. Tuy nhiên, mặc dù là một nguồn thực phẩm dồi dào, con người vẫn không thể xơi món thực vật này.
  • Những con vật khổng lồ Những con vật khổng lồ
    Kích thước ngoại cỡ của nhiều con vật vừa có thể khiến người ta yêu quý chúng hơn, vừa có thể khiến chúng trở nên đáng sợ.