động vật thân mềm

  • Động vật thân mềm Động vật thân mềm
    Hôm nay em có bắt gặp một loài động vật thân mềm dài khoảng 6cm. Nhưng em không biết đó là loại động vật thân mềm gì nên muốn gửi đến anh chị, nếu anh chị có biết về nó thì có thể cho em biết về tên cũng như loài gì được không ạ?
  • Những loài sâu bọ tiền sử khiến bạn “sởn gai ốc” Những loài sâu bọ tiền sử khiến bạn “sởn gai ốc”
    Không ít người sợ hãi khi thấy những loài rết, rận... Tuy nhiên khi nỗi sợ hãi chúng mang lại không là gì so với những loài sâu bọ thời tiền sử đáng sợ sau đây.