đột biến gene

  • Sinh thiết lỏng: Giấc mơ của nhà ung thư học lỗi lạc nhất thế giới Sinh thiết lỏng: Giấc mơ của nhà ung thư học lỗi lạc nhất thế giới
    Các xét nghiệm sàng lọc ung thư sớm chỉ được công nhận sử dụng bởi các chỉ số, chẳng hạn như có bao nhiêu ca bệnh ung thư mà chúng tìm thấy một cách chuẩn xác, có bao nhiêu kết quả phát hiện sai. Để vượt qua những nghi ngờ, giáo sư Vogelstein nói, xét nghiệm sẽ cần phải phát hiện ra khoảng 20% ca