đột quỵ não

  • Cách nhìn mới về đột quỵ Cách nhìn mới về đột quỵ
    Giông như một ngọn lửa đang cháy, não liên tục cần oxy, và khi mạch máu bị nghẽn trong một lần đột quỵ, một phần của não thiếu oxy và dinh dưỡng.