đa dạng sinh học

  • Việt Nam đang mất dần sự đa dạng sinh học Việt Nam đang mất dần sự đa dạng sinh học
    Nhiều sinh vật ngoại lai như Ốc bươu vàng, cây Mai dương... lại “xâm nhập” môi trường gây ra những hậu quả xấu đối với môi trường và đa dạng sinh học.
  • Bí mật về sự xuất hiện của thực vật hạt kín Bí mật về sự xuất hiện của thực vật hạt kín
    Sự xuất hiện của nhiều loài thực vật hạt kín (hay còn gọi là thực vật có hoa) trên Trái đất, đặc biệt là sự lan nhanh của chúng trong kỷ Phấn trắng (cách đây xấp xỉ 100 triệu năm) được cho là do khả năng tự biến đổi điều kiện sống theo nhu cầu của chúng.