điều khiển phản ứng nhiệt hạch

  • Điều khiển phản ứng nhiệt hạch bằng laser Điều khiển phản ứng nhiệt hạch bằng laser
    Sau nhiều năm nghiên cứu thì 1 phức hợp laser khổng lồ đã được các nhà khoa học cho ra đời và đạt bước thành công đầu tiên là có thể thực hiện được phản ứng nhiệt hạch tương tự như Mặt Trời.